title orangemondaynl-test01H BI-COLOR-test789


De Orange Monday Foundation heeft 3 missies. Hier wordt de missie sociaal vangnet uitgelicht:

“Het creëren van een sociaal vangnet voor mensen
met psychische klachten”

Mensen met psychische klachten staan er (vaak) alleen voor. Het is vaak al moeilijk uit te leggen wat je klachten zijn. En als je deze niet kan omschrijven, hebben mensen ook weinig begrip voor het feit dat je ‘altijd’ moe bent, niet naar je werk gaat en afspraken afzegt. Een sociaal vangnet is daarvoor de oplossing. Binnen de volgende groepen wordt bij Orange Monday het vangnet gecreëerd:

  1. Directe omgeving (partner, gezin etc)
  2. Vrienden en collega’s
  3. Werkgever

Het mag duidelijk zijn dat ook hier de 3 kernwoorden zijn:

Openheid – Begrip – Acceptatie

Wat is een sociaal vangnet?
Orange Monday bedoelt met sociaal vangnet niet alleen dat in principe iedere Nederlander recht heeft op een uitkering als hij geen inkomen uit arbeid heeft. Bij ons gaat het verder dan geld. Met een sociaal vangnet bedoelen wij een aantal mensen (al dan niet uit je eigen omgeving), waarop je een beroep kunt doen, wanneer je hulp nodig hebt als gevolg van psychische klachten. Door de creatie van een sociaal vangnet sta je er niet alleen voor als je psychische klachten hebt.

Vangnet - Orange Monday2

Wat doet Orange Monday?
Orange Monday werkt actief mee aan het creëren van een sociaal vangnet voor mensen met psychische klachten. Zij doet dit o.a. door:

  1. Inzetten van mensen uit de omgeving
  2. Contactmogelijkheid bieden met de (deskundige) vrijwilligers van Orange Monday
  3. Organiseren van OM Meet Up's, lokaal door heel Nederland

1. Inzetten van mensen uit de omgeving

wat is Orange Monday-sociaal vangnet-poppen en net-orangemonday.nlSommige momenten kun je behoefte hebben aan extra steun, iemand die voor je zorgt en een luisterend oor heeft. Niet iedereen heeft een (uitgebreid) sociaal netwerk waar een beroep op kan worden gedaan. De vrijwilligers van Orange Monday praten met de mensen uit jouw omgeving (gezin, familie, vrienden, collega’s, buren etc.) en geven hen voorlichting over jouw psychische klacht, zodat begrip en acceptatie ontstaat. Deze mensen kunnen jouw sociaal vangnet vormen en jouw bijstaan met raad en daad op momenten dat je het moeilijk hebt.

2. Contactmogelijkheid met (deskundige) vrijwilligers van Orange Monday
Zijn er in jouw omgeving geen mensen waar je af en toe terecht kunt met je verhaal, je zorgen, die je wat in het huishouden kunnen helpen of je kunnen adviseren, dan kun je een beroep doen op de (professionele) vrijwilligers van Orange Monday. Zij staan je bij op momenten dat je dit nodig hebt.

3. Organiseren van OM Meet Up's
Voor mensen met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk hier over te praten. Doen zij dit wel, dan kunnen zij stuiten op onbegrip en soms ongeloof. Wil je contact met andere mensen met psychische klachten, ervaringen uitwisselen en advies krijgen, dan kun je de OM Meet Up’s bezoeken.

wat is Orange Monday-sociaal vangnet-pratende poppen-orangemonday.nlOM Meet Up’s zijn vrij toegankelijke, informele bijeenkomsten in bijvoorbeeld een grand café. Bij een OM Meet Up kunnen mensen met elkaar praten over psychische klachten en de gevolgen daarvan voor henzelf en hun omgeving. Maandelijks wordt een thema besproken.

Iedereen is welkom; mensen met en zonder psychische klachten, belanghebbenden, geïnteresseerden en professionals. Mensen die elkaar nu ‘kennen’ via de sociale media kunnen elkaar ‘in real life’ ontmoeten.

Elke maand kan je ervaringen en informatie uitwisselen. Tussen de Meet Up’s zijn er diverse mogelijkheden tot onderling contact via de sociale media.

De locatie wordt bekend gemaakt via deze website en de accounts van Orange Monday op Twitter, Facebook en LinkedIn.

De OM Meet-Up's worden vanaf 2018 weer georganiseerd, nu in samenwerking met Stichting IGZ+ en de Vitaliteit Groep. 

OM Meet Up heeft een eigen Twitter account.
Volg ons en blijf op de hoogte!
Copyright © OrangeMonday 2012 - 2018 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV