title orangemondaynl-test01H BI-COLOR-test789


De Orange Monday Foundation heeft 3 missies. Hier wordt de missie verkorten behandelingsperiode uitgelicht:

“Het verkorten en verbeteren van de behandeling van mensen met psychische klachten en het daardoor draaglijk(er) maken van de psychische kwetsbaarheid.”

Deze missie wordt uitgevoerd door Vitaliteit Groep Nederland, samenwerkingspartner van stichting Orange Monday en de nieuwe stichting IGZ+.

Verkorten behandeling
Het eerste wat duidelijk wordt wanneer je kennismaakt met de (geestelijke) gezondheidszorg zijn de wachttijden. Het klinkt triest, maar zo is het wel. Als iemand bij de huisarts komt met psychische klachten kan het zo maar (minimaal) drie maanden duren voordat feitelijk met de behandeling wordt begonnen. De looptijd van behandelingen bij de GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) lopen vervolgens (vaak) op tot periodes van twee jaar of langer.

Dit is in de ogen van Orange Monday kostbaar tijdverlies. Juist in deze drie maanden kan het hardst worden gewerkt aan herstel. Nu krijgt de cliënt vaak ‘pillen’ voorgeschreven en zakt niet zelden nog verder weg in het moeras van psychische klachten.

Verbeteren behandeling
De behandeling bij de huidige GGz-instellingen is niet slecht. Het kan alleen veel beter. Orange Monday ziet de verbetering vooral in één belangrijke vraag:

“Wat is er nodig voor het herstel een cliënt met psychische klachten?”

Door Vitaliteit Groep Nederland is de Vitaliteitfactor ontwikkeld om antwoord te geven op bovenstaande belangrijke vraag. De Vitaliteitfactor zal dan ook, naast de DSM-diagnose, bestaan uit:

  1. Levenshouding en levensstijl (bijvoorbeeld, positief denken, voeding, beweging enz.)
  2. Sociaal-maatschappelijke situatie (bijvoorbeeld werk, gezin, relaties enz.)
  3. Financiële en juridische situatie (schulden, echtscheiding enz.)

De Vitaliteitfactor bestaat uit een digitale vragenlijst in combinatie met een interview. Hiermee wordt informatie verkregen om een individueel behandelplan op te stellen.

Beeldvorming Samenwerking OMC Vitaliteit Centra

Hoe
De Vitaliteit Experts van Vitaliteit Groep Nederland werken (al dan niet in een IGZ+ Vitaliteit Centrum) met de Vitaliteitfactor. Dit intake-instrument is ook beschikbaar voor GGz-instellingen en –praktijken en andere instellingen binnen de gezondheidszorg en daarbuiten,

IGZ+ Vitaliteit Centra kennen geen wachtlijst
Bij Vitaliteit Experts/IGZ+ Vitaliteit Centra kennen nauwelijks of geen wachtlijsten. De behandeling/begeleiding van de IGZ+ cliënt begint snel nadat deze zich (na doorverwijzing van de huisarts of rechtstreeks) meldt bij een Vitaliteit Expert/IGZ+ Vitaliteit Centrum.

Wat is Orange Monday-behandelperiode-wachtrij poppen-orangemonday.nl

IGZ+ Vitaliteit Centra werken met zelfstandige zorgprofessionals (zzp’ers) en is daardoor ‘flexibel’ met het inzetten van behandelaars. Wanneer een ‘piek’ ontstaat in het aantal aanmeldingen, kan dit worden opgevangen door zzp’ers van buiten IGZ+ Vitaliteit Centra in te schakelen.
Copyright © OrangeMonday 2012 - 2018 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV