title orangemondaynl-test01H BI-COLOR-test789


De slogan van Orange Monday is: “Omdat het nodig is ...”

Orange Monday Foundation staat voor een breed gedragen maatschappelijk initiatief met als doelstelling de behartiging van de belangen van mensen met psychische klachten, omdat dat op dit moment onvoldoende gebeurt. Orange Monday staat voor het creëren van een situatie waarin mensen met psychische klachten sociaal-maatschappelijk worden geaccepteerd.

Daarom nodig
Eén op de drie Nederlanders heeft of krijgt te maken met psychische klachten. Desondanks rust er nog steeds een taboe op (het hebben van) psychische klachten, zowel in het gezin, familie en vriendschappen als op het werk en in de maatschappij. Psychische klachten veroorzaken onder andere:

  1. hoge directe en indirecte kosten | denk aan behandeling en ziekteverzuim
  2. sociaal isolement van cliënten door het ontbreken van een goed sociaal vangnet
  3. stigmatisering o.a. door onvoldoende voorlichting.
 
Deelgebied - 18-65 jaar - vrouw hoofdpijn en niet slapen VERSIE 002

Huidige, reguliere GGz-instellingen
De huidige GGz-instellingen hebben zonder uitzondering een wachttijd van enkele maanden. Hierdoor wordt (te) laat met de concrete behandeling begonnen. Innovatieve behandelmethode worden maar langzaam en nog te weinig toegepast. Men werkt vanuit DSM-diagnoses (handboek GGz) en protocollen en te weinig vanuit de behoefte van de cliënt. De huidige GGz-instellingen zijn niet (in)gericht op de sociaal-maatschappelijke, financiële en juridische problemen waarmee cliënten te maken (kunnen) hebben, terwijl deze van invloed zijn op het verkrijgen of in stand houden van (psychische) klachten.

IGZ+ Vitaliteit Centra
Stichting Orange Monday heeft aan de basis gestaan van de filosofie waarmee Vitaliteit Groep Nederland nu werkt. Een landelijk netwerk van IGZ+ Vitaliteit Centra is een logisch vervolg. Laagdrempelige centra waar de cliënt centraal staat. De Vitaliteit Experts, werkzaam binnen de IGZ+ Vitaliteit Centra, kennen flexibele werktijden, waardoor u snel terecht kunt. Doordat binnen de IGZ+ Vitaliteit Centra wordt gewerkt met de Vitaliteitfactor worden alle klachten in korte tijd in kaart gebracht en aangepakt. Hiermee wordt terugval zo veel mogelijk voorkomen.

Copyright © OrangeMonday 2012 - 2018 | Realisatie site: Qarpa Solutions BV